Skip to content

Du som har tændt millioner af stjerner: Tekst og musik

  • by

Tekst af Johannes Johansen og melodi Erik Sommer

Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!

Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.

Hvad handler salmen “Du, som har tændt millioner af stjerner” om?

Teksten handler om en salme ved navn “Du, som har tændt millioner af stjerner”, skrevet af biskop Johannes Johansen i 1981. Salmen er en aftensalme, der takker Gud for at være vores lys og vogter, som holder os trygge og beskyttede om natten. Salmen takker også Gud for dagen, der er gået, og beder om tilgivelse for det, der ikke blev gjort rigtigt i løbet af dagen.

Derudover takker salmen Gud for de glæder, der er oplevet, og beder om hjælp til at bære byrder og smerte. Salmen ender med at anerkende Guds magt til at overvinde mørket i verden.