Skip to content

Byssan Lull

  • by

Nordisk folkevise, Evert Taube, 1959

1. Byssan lull, koka kittelen full,
där kommer tre vandringsmän på vägen.
den ene ack så halt,
den andre, o, så blind,
den tredje säger alls ingenting.

2. Byssan lull, koka kittelen full,
där bläser tre vindar på haven.
på Stora ocean,
på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.

3. Byssan lull, koka kittelen full,
på himmelen vandrar tre stjänor.
den ena är så vit,
den andra är så röd,
den tredje är månen den gula.

4. Byssan lull, koka kittelen full,
där segl ar tre skutor på vågen,
den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

5. Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer,
den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken den röda,

6. Byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingena de goda.
Den första är Gud Far,
den andra är hans Son,
den tredje mild jungfru Maria.